Tarife naknada

Tarife naknada i Terminski plan Addiko Bank a.d. Beograd

 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o Tarifama za fizička lica, preduzetnike, poljoprivrednike i pravna lica, kao i relevatnim Terminskim planovima.

 

FIZIČKA LICA, PREDUZETNICI I POLJOPRIVREDNICI

Tarife naknada - fizička lica, preduzetnici i poljoprivrednici, objavljene 05.12.2016, važe od 02.02.2017. godine.

Terminski plan - potrošači

 

PRAVNA LICA

Tarife naknada - pravna lica, objavljene 01.12.2016, važe od 15.12.2016. godine.

Terminski plan- pravna lica

Da li su vam informacije na stranici korisne?