Stambeni krediti – kompleks West 65

Addiko stambeni krediti u EUR – WEST 65

WEST 65 (www.west65.rs) je moderan i tehnološki napredan stambeno – poslovni kompleks, koji Vam pruža duh starog i udobnost Novog Beograda. Projekat WEST 65 je finansiran od strane Addiko Bank a.d. Beograd, zbog čega korisnici stambenih kredita Addiko banke imaju višestruke koristi:

  • povoljnije uslove kreditiranja
  • pravnu sigurnost: kupac je zaštićen jer banka finansira izgradnju objekta i kontroliše je do završetka izgradnje
  • Model kredita: 20% učešće klijenta* i 80% kredit banke
  • Nominalna kamatna stopa– promenljiva: 3M EURIBOR + fiksna marža ( visina marže zavisi da li je kredit osiguran kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita )
  • Period otplate: 360 meseci u jednakim mesečnim anuitetima
  • Iznos i isplata kredita: od 10.000 do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja:

  • Jednokratna naknada za obradu: 0,5%
  • Menica (50 RSD)
  • Osnovni izveštaj Kreditnog biroa (246 RSD)

Detaljne informacije možete dobiti besplatnim pozivom Addiko Kontakt centra na broj 0800 303 303 ili posetite najbližu Addiko ekspozituru.

Kupoprodajna cena nekretnine43.000 EUR
Učešće klijenta13.000 EUR
Period otplate360 meseci
Kredit banke30.000 EUR
Mesečna rata139 EUR
Nominalna kamatna stopa (fiksna marža) 3M EURIBOR+4,10%3,78%
EKS4,17%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja(u dinarskoj protivvrednosti)
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva150 EUR
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Premija osiguranja NKOSK (1,75%)525 EUR**
Zahtev za NKOSK30 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti godišnje40 EUR**
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)50.200 EUR
Kupoprodajna cena nekretnine43.000 EUR
Učešće klijenta13.000 EUR
Period otplate360 meseci
Kredit banke30.000 EUR
Mesečna rata164 EUR
Nominalna kamatna stopa (fiksna marža) 3M EURIBOR+5,50%5,18%
Efektivna kamatna stopa5,48%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja(u dinarskoj protivvrednosti)
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva150 EUR
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti- godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD**
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)59.172 EUR

EKS obračunat na dan 04.01.2017.

Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela. Vrednost referentne EURIBOR kamatne stope utvrđena je na dan 28.12.2016. i iznosi -0,32% godišnje. Banka će kamatnu stopu usklađivati sa promenama EURIBOR-a četiri puta godišnje.

* Učešće klijenta može biti 10% ukoliko je predmet uspostavljanja hipoteke zamenska nekretnina

** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napomena: radi se o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i dr.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Svakog meseca upravljate različitim finansijskim obavezama

Spajamo finansijske obaveze u jednu.

Krediti za refinansiranje

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".