VISA Gold

VISA Gold kartica

Sa Visa Gold karticom plaćajte u prodavnici i na internetu. Sa izmirenjem celog duga svakog narednog meseca ne obračunavamo kamatu. Dobijate i besplatno UNIQA putno osiguranje. Sa Gold karticom ostvarujete pravo na popuste u zemlji i inostranstvu.

Pogodnosti Visa Gold kartice Addiko banke

 • Prihvaćenost u celom svetu na više od 24 miliona lokacija širom sveta
 • Garantovane hotelske rezervacije
 • Dozvoljene transakcije na prodajnim mestima i bankomatima
 • Upotreba kartice za kupovinu na internetu
 • 24-satna dostupnost novčanih sredstava
 • Beskamatno korišćenje u slučaju izmirivanja celokupnog duga
 • Limiti potrošnje po Visa Gold kartici, koje banka odobrava, su vrlo visoki
 • Popusti u zemlji i inostranstvu (hoteli, rent-a-car Avis i Hertz, restorani, moda i slično)
 • UNIQA besplatno putno osiguranje uključujući osiguranje od krađe kartica i krađe podataka sa platne kartice tzv. skimming
 • Usluge Međunarodnog VISA centra i Međunarodne VISA službe za medicinsku i pravnu pomoć tokom boravka u inostranstvu (obezbeđuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili krađe kartice, pravnu i medicinsku pomoć. Operateri VISA centra su vam na raspolaganju 24h dnevno, 365 dana u godini)
 • Opremljena CHIP tehnologijom, koja nudi visok nivo zaštite informacija i mogućnost zloupotreba svodi na minimum
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je u visini od 6M Belibor+14% na iskorišćeni deo limita
 • Valuta je RSD, kamatna stopa je varijabilna
Vrsta i visina limitaBankomati
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard80.00010240.00030
VIP*400.000501.200.000150

 

Vrsta i visina limitaBankomati + POS uređaji
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard1.000.000502.000.000100
VIP*5.000.00025010.000.000500

* Zahtev za odobrenje VIP limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Valuta kreditne karticeRSD
Iznos limita100.000,00 RSD
Ugovoreni % otplate5%
Rok24 meseca
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (varijabilna)*17,09%
Efektivna kamatna stopa na dan 01.07.2019. **34,54%
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate (glavnica, kamata, troškovi koji padaju na teret korisnika)135.366,44 RSD

* Varijabilna nominalna kamatna stopa se dobija sabiranjem referentne kamatne stope 6M BELIBOR na dan 15.06.2019. koji je iznosio 3,09% i 14% fiksnog ugovorenog elementa kamatne stope. Usklađivanje sa promenama 6M BELIBOR-a vršiće se polugodišnje (01.07. i 01.01.) uzimajući u obzir vrednost 6M BELIBOR-a koji važi na datum 15. jun i 15. decembar, zaokruženo na dve decimale, za naredni obračunski period od 6 meseci.

** Ukoliko je potrošen celokupan iznos limita

Troškovi koji padaju na teret korisnika
Mesečna članarina za karticu (fiksna)500,00 RSD
Troškovi održavanja tekućeg računa150,00 RSD
Ukupno15.600,00 RSD
 • Važeća lična karta
 • Zahtev ćete popuniti u banci
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
 • Da li ćete izmiriti minimalni iznos za plaćanje, a na preostali dug plaćati kamatu (revolving)?
 • Da li ćete izmiriti kompletan dug za prethodni mesec, i u tom slučaju kamata neće biti obračunata (charge)?

Vi birate!

 • Pokriće od 30.000 EUR u trajanju od ukupno 90 dana u periodu od 12 meseci
 • Osiguranjem su pokriveni i članovi najuže porodice korisnika koji putuju sa Vama
 • Popusti prilikom kupovine robe i usluga u zemlji i inostranstvu u više od 20 trgovačkih mesta u zemlji i više od 20.000 u inostranstvu
 • Aktuelni popusti u zemlji koje pruža Addiko banka – Lista popusta
 • Aktuelni popusti u zemlji i inostranstvu koje pruža VISA – www.visapremium.com

Za više informacija pozovite Addiko Kontakt centar na 0800 303 303 (besplatan poziv sa svih mreža) svakog radnog dana od 08-22h, subotom i nedeljom od 09-19h i zakažite sastanak u najbližoj Addiko ekspozituri.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, molimo vas da odmah pozovete broj 011 / 222 7 444 koji vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".