Mali biznis

Preliminarna ponuda Addiko banke za digitalno plasiranje
uz tri vaša podatka

Proverite uslove o željenom proizvodu.

Izbor kredita

Izbor valute

RSD
EUR

Iznos

5000000 RSD

50000

15000000

Rok

18

3

36

Iznos

100000 EUR

500

150000

Rok

18

3

36

RSD
EUR

Iznos

10000000 RSD

50000

15000000

Rok

6

3

12

Iznos

100000 EUR

500

150000

Rok

6

3

12

Iznos

10000000 RSD

50000

15000000

RSD
EUR

Iznos

10000000 RSD

50000

15000000

Rok

36

1

60

Iznos

100000 EUR

500

150000

Rok

36

1

60

RSD
EUR

Iznos

10000000 RSD

50000

15000000

Rok

36

1

60

Iznos

100000 EUR

500

150000

Rok

36

1

60

Unos osnovnih podataka preduzeća

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka

Izbor Addiko ekspoziture

Addiko Bank Srbija