Osnovni podaci o banci

Addiko Bank a.d., Beograd

Osnovni podaci o banci

 

Adresa centrale

 

Bulevar Mihajla Pupina 6
Poslovni centar Ušće
11070 Beograd, Srbija

Addiko kontakt centar

 

0800 303 303
Telefoni: +381 11 222 6 000 · Fax +381 11 222 6 555
Email: office.rs@addiko.com, www.addiko.rs

Poslovni podaci

 

matični broj 07726716
PIB – 100228215
Šifra delatnosti  6419; Žiro račun: 908-16501-42
S.W.I.F.T. HAABRSBG

Da li su vam informacije na stranici korisne?