Obaveštenje

Saopštenjem britanskog regulatora FCA (Financial Conduct Authority) iz marta 2021. godine, dolazi do ukidanja referentne kamatne stope LIBOR-a (London Interbank Offered Rate).

Naime, referentna kamatna stopa LIBOR neće se više objavljivati i to tako što će prestati da se obračunava za britansku funtu, evropski evro, japanski jen, švajcarski franak, kao i za pojedine ročnosti koje se odnose na američki dolar, dok bi za preostale ročnosti koje se odnose na američki dolar prestanak obračunavanja bio odložen za sredinu 2023. godine.

S tim u vezi, uvodi se zamenska referentna kamatna stopa, SARON.

Referentna kamatna stopa SARON (Swiss Average Rate Over Night) je kamatna stopa koja reflektuje realizovane i obavezujeće kotirane transakcije preko noći na međubankarskom tržištu u švajcarskim francima. Administrator je SIX Financial Information AG. SARON se obračunava kao ponderisani prosek realizovanih transakcija u elektronskom sistemu trgovanja kod SIX. Obračunava se kontinuirano i objavljuje dnevno.

Vrednost LIBOR-a prestaje da se objavljuje zaključno sa 31.12 2021. godine što znači da se za sve plasmane, koji podrazumevaju vezivanje nominalne kamatne stope za referentnu kamatnu stopu LIBOR (CHF), uvodi zamenska referentna kamatna stopa SARON.

Objavljivanje zamenske referentne kamatne stope počinje sa 01.01.2022. godine.

S obzirom da je poznata vrednost Libora na dan 30.12.2021. ona će važiti sve do 30.06.2022. godine za sve korisnike koji imaju kredit indeksiran u CHF sa promenljivom kamatnom stopom, uzimajući u obzir da je usklađivanje na polugodišnjem nivou.

Pored toga, svi korisnici CHF kredita sa promenljivom kamatnom stopom će biti blagovremeno obavešteni od strane Banke o daljim koracima koji se odnose na ovu izmenu.

Radi uporedne analize, u tabeli možete pronaći referentne vrednosti na dan 24.12.2021. godine

Referentna vrednost6M Libor6M Saron*Razlika
Iznos referente stope na dan 24.12.2021-0,7168 %-0,7142%0,0023%

* Izvor: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">30. decembar 2021.</span></span>

Addiko Bank Srbija