Obaveštenje o isplati jednokratne pomoći punoletnim građanima Republike Srbije

Poštovani klijenti,

Svi penzioneri od 6.5.2021. mogu da raspolažu novčanom pomoći koju je uplatila država u cilju smanjivanja efekata pandemije koronavirusa. Prema Uredbi Vlade Republike Srbije o formiranju privremenog registra i načinu uplate novčane pomoći koja je stupila na snagu 22.4.2021. godine sledeći na listi prioriteta su lica na izdržavanju krivičnih sankcija.

Punoletni građani, koji imaju tekući račun u Addiko banci će o uplati biti obavešteni putem SMS poruke ili emailom. Sredstva će biti na raspolaganju odmah po uplati u ekspoziturama i na bankomatima Addiko banke, kao i putem Addiko digitalnih servisa.

Građanima koji nemaju dinarski tekući račun a koji su odabrali Addiko banku za isplatu  novčane pomoći, banka će otvoriti jednokratni namenski račun koji će biti ugašen nakon što klijent podigne novac, a u skladu sa Uredbom kojom je predviđeno isključivo gotovinsko podizanje celokupnog iznosa.

Sve informacije o namenskom računu i uplati novčane pomoći možete dobiti pozivom kontakt centra Ministarstva finansija – Uprave za trezor na broj telefona: 0800 101 100.

Vaša Addiko banka

Addiko Bank Srbija