Obaveštenje o isplati jednokratne pomoći punoletnim građanima Republike Srbije

Obaveštavamo Vas da je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti uplaćena na dinarske račune penzionera u skladu sa Uredbom o formiranju privremenog registra i načinu uplate​​ jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja je stupila na snagu 24.04.2020.​​ godine.

Penzionerima i korisnicima socijalne pomoći koji imaju tekući račun u Addiko banci sredstva uplaćena na ime jednokratne novčane pomoći su već na raspolaganju i dostupna u najbližoj ekspozituri ili na bankomatima Addiko banke, kao i putem Addiko digitalnih servisa.

Punoletni građani, koji imaju tekući račun u Addiko banci će o uplati biti obavešteni putem SMS poruke ili emailom na broj telefona, odnosno adresu registrovanu u bazi banke. Sredstva će biti na raspolaganju odmah po uplati u ekspoziturama i na bankomatima Addiko banke, kao i putem Addiko digitalnih servisa.

Građanima koji nemaju dinarski tekući račun a koji su odabrali Addiko banku za isplatu jednokratne novčane pomoći, banka će otvoriti jednokratni namenski račun koji će biti ugašen nakon što klijent podigne novac, a u skladu sa Uredbom kojom je predviđeno isključivo gotovinsko podizanje celokupnog iznosa. Uplaćen iznos će biti dostupan u ekspoziturama Addiko banke.

Sve informacije o namenskom računu i uplati jednokratne pomoći možete dobiti pozivom kontakt centra Ministarstva finansija – Uprave za trezor na broj telefona: 0800 101 100.

Vaša Addiko banka

Addiko Bank Srbija