Obaveštenje o isplati jednokratne pomoći

Obaveštenje o isplati jednokratne pomoći građanima Republike Srbije sa navršenih od 16 do 29 godina

Prema Zakonu Vlade Republike Srbije o formiranju privremenog registra i načinu uplate novčane pomoći koja je stupila na snagu 13.01.2022. fizička lica od navršenih 16 do navršenih 29 godina života, koja su državljani Republike Srbije i koja su se prijavila preko portala Uprave za trezor, a poseduju važeću ličnu kartu, dobiće novčanu pomoć.

Punoletni građani, koji imaju tekući račun u Addiko banci će o uplati biti obavešteni putem SMS poruke ili emailom.

Sredstva će biti na raspolaganju odmah po uplati u ekspoziturama i na bankomatima Addiko banke, kao i putem Addiko digitalnih servisa.

Addiko Bank Srbija