Vladimir Stanisavljević

Zamenik predsednika Izvršnog odbora

Vladimir Stanisavljević je rođen 1979. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje. Tokom studiranja, nagrađen je sa nekoliko prestižnih stipendija, kao jedan od najboljih studenata na Univerzitetu. Profesionalnu karijeru započeo je u decembru 2004. godine u UniCredit Bank Srbija, u sektoru poslovanja s privredom na poslovima finansiranja projekata s nekretninama. Za manje od godinu dana napredovao je do pozicije stručnog saradnika za finansiranje nekretnina, a februara 2008. godine stupa na poziciju direktora odeljenja za finansiranje poslova s nekretninama.

U maju 2009. godine dolazi na čelo odeljenja za izradu modela procene rizika i nepokretnosti u okviru sektora za upravljanje rizicima, a nepunih godinu dana kasnije preuzima vođstvo Direkcije za strateško upravljanje rizicima i kontrolu UniCredit Bank Srbija. Na toj poziciji bio je sve do januara 2016. godine kada je imenovan za člana Izvršnog odbora Addiko Bank.

Govori engleski i francuski jezik. Živi u Beogradu, oženjen je i otac jednog deteta.

Vladimir Stanisavljević
<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">25. april 2017.</span></span>

Addiko Bank Srbija