Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje

Addiko Bank a.d. Beograd

Opredeljenost Addiko banke da ulaže u društvenu zajednicu pokazuje i činjenica da je Banka potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji predstavlja jednu od najsnažnijih inicijativa za smanjenje siromaštva, bolju životnu sredinu, ostvarenje prava na bolji i kvalitetniji život.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija