Program Pozovite prijatelja

Addiko program „Pozovite prijatelja“

Dobili ste promotivni KOD?
Posetite najbližu ekspozituru Addiko banke i otvorite jedan od paketa tekućeg računa i za to budite nagrađeni.

Program „Pozovite prijatelja“ namenjen je klijentima Addiko Bank a.d. Beograd.
Traje u periodu od 15.10.2020. godine do 30.06.2021. godine.

KAKO STE PREPORUČENI?

Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku:

 • Postojećim klijentima koji imaju otvoren paket tekućeg računa na koji redovno primaju zaradu
 • Korisnicima keš kredita
 • Klijentima koji imaju otvoren tekući račun u banci, a koji su prepoznati i predloženi od strane naših ekspozitura kao preporučioci.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni KOD. Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom SMS porukom.
Klijent Banke može da prosledi SMS/VIBER poruku sa KOD-om svojim prijateljima, kolegama, porodici i ostalim poznanicima.

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa KOD-om od klijenta Addiko banke i odlučila da otvori paket tekućeg računa (Start, Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u Addiko banku u roku od 3 meseca od otvaranja tekućeg računa u obavezi je da u trenutku otvaranja računa pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke u ekspozituri kako bi potom bio nagrađen.

Iznos bonusa zavisi od otvorenog paketa tekućeg računa i to:

Addiko Start paket – 2.400 RSD
Addiko Srebrni paket – 3.600 RSD
Addiko Zlatni paket – 4.500 RSD
Addiko Platinasti paket – 7.400 RSD

Više o paketima i naknadama >>>

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumeva da klijenti Addiko banke pozovu svoje kolege, prijatelje, porodicu i ostale poznanike (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Addiko banke (u daljem tekstu: Program). Program traje u periodu od 15.10.2020. godine do 30.06.2021. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

 1. U okviru Programa preporuku mogu dati svi klijenti Banke koji imaju:
 • Otvoren tekući račun preko koga primaju zaradu/platu, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Plasiran kredit, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Otvoren tekući račun, a da su pritom prepoznati i predloženi kao preporučioci od strane zaposlenih u ekspoziturama Banke
 1. Preporuka će se smatrati uspešnom kada je:

(a) ostvarena za vreme trajanja Programa
(b) preporučeno fizičko lice koje:

 • ima minimum 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom
 • uspostavi uspešan poslovni odnos sa Bankom odnosno otvori jedan od paketa tekućeg računa (Addiko Start, Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u roku od tri meseca od datuma otvaranja računa

Pod zaradom se podrazumevaju uplate na tekući račun klijenta i koje podrazumevaju:
– Šifre u platnom prometu: 240-zarada, 245-penzija i 247
– Sve zarade koje se interno rasknjižavaju u Banci sa privremenih računa za plate

 1. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke prilikom otvaranja računa.
 2. Bonus zavisi od otvorenog paketa tekućeg računa i to:

Addiko Start paket – 2.400 RSD
Addiko Srebrni paket – 3.600 RSD
Addiko Zlatni paket – 4.500 RSD
Addiko Platinasti paket – 7.400 RSD

Više o paketima i naknadama>>>

 1. Bonus za uspešno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun preporučenog klijenta u mesecu koji sledi u odnosu na mesec u kom je preneta zarada preporučenog klijenta
 2. Preporučilac i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe
 3. Preporučilac ne može biti isplaćen više puta na osnovu preporuke za istog klijenta
 4. Konačnu odluku o uspešnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.
 5. Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promene u Programu i/ili izmeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrednosti
(b) promeni ove uslove i Program
(c) otkaže ili povuče Program

 1. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.

Addiko Bank Srbija