Addiko banka će početi da primenjuje Odluku o privremenim merama

Poštujući odluke i propise Narodne banke Srbije, Addiko banka će početi da primenjuje Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, objavljenoj u Službenom glasniku RS broj 78, dana 12.9.2023. godine, (u daljem tekstu „Odluka“) a koja u sebi sadrži 2 mere.

  1. PRIVREMENO OGRANIČENJE KAMATNIH STOPA NA STAMBENE KREDITE

Ova Odluka se odnosi na one postojeće klijente koji su korisnici stambenog kredita u otplati, uzetog u Addiko banci, i to u iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj i koji je obezbeđen hipotekom na stambenoj nepokretnosti (uključujući i iznos 200.000 eur). Pod stambenim kreditom se smatra kredit koji je banka odobrila za kupovinu stambene nepokretnosti (ne i poslovnog prostora). Odluka se odnosni na stambene kredite u svim valutama. Ukoliko klijent ima jedan kredit, taj se kredit smatra prvim kreditom, bez obzira da li je u prošlosti imao stambeni kredit koji je refinansirao ili otplatio. Ukoliko klijent ima više stambenih kredita u otplati ova Odluka se odnosi na kredit koji je ranije isplaćen.

U skladu sa Odlukom, nominalna kamatna stopa na stambene kredite sa promenjivom kamatnom stopom, odobrene do 30.7.2022, tokom trajanja Odluke iznosiće najviše 4.08%.

Sve postojeće klijente koji ispunjavaju uslov za primenu privremenih mera ćemo obavestiti o primeni nove kamatne stope definisane Odlukom i to najkasnije 5 dana pre dospeća rate u oktobru mesecu, odnosno biće dostavljeni novi otplatni planovi po kojima će izmirivati mesečne rate u narednom periodu, počev od 1.10.2023 i zaključno sa 31.12.2024. godine.

Ukoliko se kredit otplaćuje putem Administrativne zabrane, o izmeni rate kredite i iznosu nove rate biće obavešteni i poslodavci.

  1. UKIDANJE TARIFE ZA PREVREMENU OTPLATU STAMBENOG KREDITA

Prema Odluci, Addiko banka će omogućiti klijentima da bez naknade izvrše otplatu stambenog kredita, u potpunosti ili delimično, bez obzira na iznos koji se prevremeno otplaćuje. Ova mera se primenjuje počev od 13.09.2023.godine.

Ova odluka, zajedno sa obe mere, će biti na snazi do 31. decembra 2024. godine.

Detaljnije informacije pronađite u dokumentu – NBS privremene mere stambeni krediti 2023 

Addiko Bank Srbija