Addiko 6. rođendan

Svećica na torti je malo, ali je razloga za slavlje mnogo!

Proslavite sa nama 6. rođendan, zamislite želju i ostvarite je uz štednju!

Fantastična kamatna stopa 2% (EKS 1,7%) na nova sredstva oročena na 8 meseci u evrima!

Iskoristite specijalnu rođendansku ponudu od 11.07.2022. godine do 31.07.2022. godine!

Reprezentativni primerAddiko devizna oročena štednja u evrima
Vrsta depozitaDevizna oročena štednja u evrima
Iznos depozita u evrima10,000.00 EUR
Period na koji se ugovara depozit(u mesecima)8 Meseci/a
Valuta u kojoj se ugovara depozitEUR
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)2% Fiksna
Efektivna kamatna stopa*1.70%
Iznos bruto kamate za period oročenja u evrima134,25 EUR
Poreska obaveza (15%) u evrima **20,14 EUR
Iznos neto kamate za period oročenja u evrima114,11 EUR
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja u evrima10,114.11 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

*Reprezentativni primer je obračunat na dan 22.06.2022. godine
** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%. Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Uslovi kampanje važe za klijente Banke koji oroče nova sredstva.*
*Nova sredstva: sredstva koja se ne nalaze na postojećim depozitnim računima u Banci.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">5. jul 2022.</span></span>

Addiko Bank Srbija