Addiko banka – 2. rođendan

Danas nam je rođendan i spremili smo specijalno iznenađenje za vas.

Keš krediti bez troškova obrade od 11-13.07!

Addiko rođendanska kampanja

Bez naknade za obradu keš kredita od 11-13.07.2018!

Slavimo rođendan danas i spremili smo specijalno iznenađenje za vas!

Organizovali smo trodnevnu rođendansku kampanju za vreme koje će svi krediti za fizička lica biti dostupni BEZ naknade za obradu zahteva.

Dovoljno je da podnesete zahtev za kredit u bilo kojoj ekspozituri Addiko banke u periodu 11.07-13.07. Čekamo vas. Požurite!

Keš kredit

„2 u 1“

Iznos kredita1.200.000 RSD
Rok otplate120 meseci
Mesečna rata15.851,44 RSD
Nominalna kamatna stopa*9,99%
EKS**10,47%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kredita – fiksno100 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)1.902.174 RSD

*EKS je obračunat na dan 11.07.2018 godine sa dospećem prve rate 22.08.2018. godine

**Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci

 • Fiksna kamatna stopa
 • Prenos plate / penzije je obavezan
 • Iznos kredita – od 100.000 do 3.000.000 dinara
 • Rok otplate – od 1 do 10 godina
 • Nominalna kamatna stopa: već od 9,49%
 • Bez troškova obrade kredita od 11-13.07.2018.
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 100 RSD
 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate!
 • Bez troškova:
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)

Blic

keš kredit

IZNOS KREDITA360.000 RSD
Rok otplate36 meseci
Mesečna rata12.477,76 RSD
Nominalna kamatna stopa14,99%
EKS (na godišnjem nivou)*16,10%
Jednokratna naknada – 0%0 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)449.199 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD

*EKS je obračunat na dan 11.07.2018. godine sa datumom dospeća prve rate 22.08.2018. godine.

**Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci

 • Fiksna kamatna stopa
 • Iznos kredita: od 100.000 do 600.000 dinara
 • Period otplate kredita: od 12 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 14,99%
 • Bez troškova obrade kredita od 11-13.07.2018.
 • Otvaranje tekućeg računa za otplatu kredita u okviru Start, Nova, SuperNova, Galaxy, ili Cosmos paketa
 • Bez obaveznog prenosa zarade
 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate
 • Bez troškova:
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)
 • Umanjenje kamate usled prenosa zarade tokom otplate kredita

Kredit za

refinansiranje

IZNOS KREDITA1.200.000 RSD
Rok otplate12 godina
Mesečna rata13.187,63 RSD
Nominalna kamatna stopa (NKS)8,30%
EKS (na godišnjem nivou)**8,64%
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)1.899.019,61 RSD
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije100 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa***150 RSD

* Nominalna kamatna stopa se sastoji od 6M BELIBOR-a, kao promenljivog dela i marže banke, kao fiksnog dela. Referentna vrednost 6M BELIBOR-a utvrđena na dan 29.06.2018. iznosi 3,05% na godišnjem nivou.

**EKS je obračunat na dan 11.07.2018. godine sa dospećem prve rate 22.08.2018. godine

***Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci

 • Obavezan prenos plate / penzije
 • Iznos kredita : od 600.000 do 3.000.000 RSD
 • Period otplate kredita: od 5 do 12 godina
 • Nominalna varijabilna kamatna stopa: već od 8,30%
 • Bez troškova obrade kredita od 11-13.07.2018.
 • Dinarski kredit za refinansiranje svih obaveza u drugima bankama i lizing kućama i/ili u Addiko banci
 • Mogućnost ugovaranja dodatnog keša: do 50% od iznosa za refinansiranje, a maximalno do 600.000 RSD
 • Bez troškova
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza – više na linku…

Maxi

kredit

IZNOS KREDITA2.000.000 RSD
Rok otplate6 godina
Mesečna rata35.546,92 RSD
Nominalna kamatna stopa8,49%
Efektivna kamatna stopa *8,84%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije (fiksna)100 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)2.559.379 RSD

*EKS obračunat na dan 11.07.2018. godine sa dospećem prve rate 22.08.2018.

**Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci

 • Iznos kredita: od 1.000.000 – 4.000.000 RSD
 • Rok otplate: od 1 do 6 godina
 • Nominalna kamatna stopa (fiksna): 8,49%
 • Bez troškova obrade kredita od 11-13.07.2018.
 • Bez troškova Kreditnog biroa i menice
 • Minimalna mesečna neto zarada: od 120.000 RSD
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće rate
 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate kredita
 •  Obavezan prenos zarade
 • Isplata kredita po dostavi dokaza o primanjima
<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">5. jul 2018.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija