Osiguranje

Osiguranje u Addiko Bank a.d. Beograd

Addiko banka je ovlašćeni Zastupnik u poslovima osiguranja. Uz postojeće proizvode i usluge, Banka je dopunila svoju ponudu sa:

  • Životnim osiguranjem i
  • Neživotnim osiguranjem

U bilo kojoj ekspozituri / filijali možete ovlastiti Banku da putem trajnog naloga sa Vašeg tekućeg računa uplati mesečnu obavezu životnog osiguranja.

Za vlasnike paketa tekućeg računa trajni nalog je besplatan.

Štedno životno osiguranje

Osiguranje života koje vam obezbedjuje maksimalnu finansijsku sigurnost uz mogućnost uvećate vaš kapital kroz dodatni prinos na uloženi novac.

  • plaćanje premije jednokratno
  • minimalan iznos 1.000 eur
  • trajanje osiguranja 3, 5, 7 i 10 godina
  • po isteku osiguranja isplaćuje se osigurana suma za doživljenje i pripisana dobit
  • mogućnost otkupa nakon prve godine

Riziko životno osiguranje

Riziko osiguranje života

Program Riziko pruža vam ličnu i porodičnu sigurnost kroz visoke osigurane sume za slučaj trajnog invaliditeta, smrti usled nezgode i prirodne smrti.

Namenjen je svima koji žele da sebe i porodicu finansijski zaštite od iznenadnih događaja, a prvenstveno onima koji su u svakodnevnom životu izloženi povećanom riziku od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih rizičnih situacija.

Riziko kredit životno osiguranje

Program Riziko kredit životno osiguranje pruža vam finansijsku zaštitu u slučaju smrti osiguranika, odnosno osiguravajuća kuća preuzima obavezu dalje otplate kredita banci.

Pogodnost ovog programa je što i vama, kao korisniku kredita, i banci omogućava dodatnu zaštitu, a vi sebi i svojoj porodici obezbedjuje dodatnu sigurnost u slučaju nepredviđenih događaja.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">16. maj 2017.</span></span>

Addiko Bank Srbija