Vojislav Lazarević

Predsednik Izvršnog odbora

Vojislav Lazarević je rođen 1975. godine u Podgorici, Crna Gora. Diplomu je stekao iz oblasti poslovne administracije, sektor računovodstvo i finansije „Dere“ koledža u Atini (Deree College, Athens, Greece), a nakon toga i master diplomu ekonomskih nauka sa Union Univerziteta u Beogradu.

Od 2016. godine u Piraeus banci u Beogradu je bio predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor, rukovodeći strateškim i organizacionim aktivnostima banke. U periodu od 2009. do 2016. godine bio je član Izvršnog odbora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, u čijoj nadležnosti je bila koordinacija i nadgledanje aktivnosti finansijskih tržišta, brokerskih poslova i finansijskog savetovanja, kao i poslova sa privredom. Na istoj funkciji je bio zadužen i za koordinaciju sektora marketinga i komunikacija. Od 2008. do 2009. godine u Vojvođanskoj banci je obavljao funkciju direktora za investiciono bankarstvo i finansijska tržišta. U Nacionalnoj banci Grčke, u periodu od 2006. do 2008. godine, bio je član Izvršnog odbora, dok je od 2005. do 2006. godine, kao pomoćnik generalnog direktora, uspostavio Sektor poslova sa stanovništvom, a takođe bio je zadužen za odnose sa velikim korporativnim klijentima, nadgledanje finansijskih tržišta i razvoja poslovanja. Od 2001. do 2005. godine je obavljao funkciju zamenika direktora ove banke. U banci Societe Generale u Atini bavio se trgovinom valutama na međubankarskom tržištu, u periodu od 1999. do 2001. godine.

Govori engleski i grčki jezik. Živi u Beogradu, oženjen je i otac dvoje dece.

Vojislav Lazarević

Addiko Bank Srbija