Šta je sajber higijena i zašto je važna?

Savremeno doba donosi nam mnoge prednosti i olakšice u komunikaciji, ali isto tako sa sobom nosi i potrebu za ozbiljnom brigom o digitalnoj bezbednosti. Sajber higijena predstavlja niz aktivnosti koje redovno možemo da ponavljamo kako bismo osigurali svoju bezbednost na internetu. Ovo funkcioniše slično ličnoj higijeni, samo u virtuelnom prostoru.

Ovde istražujemo osnovne koncepte sajber higijene i pružamo vam korisne savete kako da sačuvate svoju digitalnu privatnost tokom online komunikacija.

Šta su benefiti sajber higijene i zašto je ona tako važna?

Osiguravanjem dobre sajber higijene, odnosno jačanjem svoje bezbednosti na internetu, pojedinac ili bilo koja vrsta organizacije smanjuju rizik od hakovanja, kompromitovanja ili gubitka podataka.

Loša sajber higijena, sa druge strane, može dovesti do povrede podataka, finansijskog gubitka, kršenja zakona, zastoja u radu, štete po reputaciju organizacija ili pojedinaca, kao i povrede pravne odgovornosti aktera. A šta su nam glavni izazovi?

Održavanje bezbednosti na visokom nivou je važno, ali je daleko od jednostavnog. Neki od glavnih izazova su:

  • Kompleksnost arhitekture naloga, kako organizacija, tako i pojedinaca. Broj korisnika, odnosno uređaja, naloga čini održavanje dobre higijene pravim izazovom.
  • Kao aktivnost, sajber higijena je proces bez kraja. Kako bismo osigurali sigurnost svojih naloga važno je da sve postupke prevencije sajber napada rutinski ponavljamo.
  • Komunikacija između IT podrške i klijenta. IT podrška ne može da osigura sajber bezbednost samostalno. Uvek im je potrebna i podrška krajnjeg korisnika.

Najbolje prakse sajber higijene kojih možemo da se pridržavamo

Ažuriranje podataka

Redovno ažuriranje važnih fajlova na odvojenu, sigurnu lokaciju, osigurava bezbednost fajlova čak i ako primarna lokacija bude kompromitovana.

Edukacija

Budite u toku sa najnovijim taktikama phishinga i malvera. Na primer, po pravilu treba izbegavati da otvaranje linkova i priloga koji stižu putem e-pošte.

Šifrovanje

Korišćenjem šifrovanja uređaja i datoteka dodatno štitimo osetljive i poverljive podatke.

Firewall

Uverite se da su vam firewall i ruteri pravilno postavljeni i konfigurisani da sprečite loše aktere da uđu u privatne sisteme.

Higijena lozinki

Postavljanje jakih lozinki i korišćenje multifaktorske autentifikacije (MFA) otežava upadanje neovlašćenih lica na naloge.

Koristite dostupne patch-eve

Instalirajte sva dostupna ažuriranja softvera i bezbednosne patch-eve na poslovne i privatne uređaje.

Budite pažljivi u online prostoru

Pažite da ne objavite lične podatke koje bi neko mogao da iskoristi da pogodi ili resetuje vašu lozinku, ili na neki drugi način dobije pristup privatnim nalozima. Budite svesni da ove podatke sajber kriminalci mogu da koriste u sajber napadima usmerenim na vas.

Koristite antiviruse

Instalirajte bezbednosne softvere, kao što su antimalver i antivirus sistemi da biste se odbranili od potencijalnih pretnji, kao što su razni virusi, ransomware, Trojanci, i slični. Jednostavnim skeniranjem softvera antivirusom možete otkriti svaku neuobičajenu aktivnost.