Kreditni kalkulator

Prijava za poziv Kontakt centra

Upišite osnovne podatke

Detaljnije informacije o kreditu

Prijavite se za poziv Kontakt centra i pozvaćemo vas u najkraćem roku

Iznos kredita 150.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
Mesečna rata 4.839,37 RSD
Jednokratna naknada – 0% - do 31.10. 0 RSD
Nominalna kamatna stopa 9,99%
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 174.217,50 RSD
Iznos kredita 150.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
Mesečna rata 4.769,26 RSD
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0% - do 31.10. 0 RSD
Nominalna kamatna stopa 8,99%
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 171.693,41 RSD

Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru Addiko banke ili pozovite Addiko Kontakt centar na besplatan broj 0800 303 303.
Obračun je napravljen pod pretpostavkom da rata kredita dospeva za 30 dana od datuma puštanja kredita.

Reprezentativni primer

 

Iznos kredita 150.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
Mesečna rata 4.839,37 RSD
Nominalna kamatna stopa 9,99%
EKS (na godišnjem nivou)* 12,80%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0% - do 31.10. 0 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 174.217,50 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa** 150 RSD

*EKS je obračunat na dan 15.10.2019. godine sa datumom dospeća prve rate 15.11.2019. godine.

**Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci

Iznos kredita 150.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
Mesečna rata 4.769,26 RSD
Nominalna kamatna stopa 8,99%
EKS* 13,24%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0% do 31.10. 0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije 100 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa** 150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 171.693,41 RSD

*EKS je obračunat na dan 08.05.2019. godine sa dospećem prve rate 08.06.2019. godine.

**Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci