VISA Electron

VISA Electron debitna kartica

 

Omogućava Vam

 • Automatski se izdaje svim korisnicima paketa tekućih računa
 • Bez troškova izdavanja i članarine
 • Možete podizati gotovinu na bankomatima, koji nose VISA/VISA Electron oznaku, u zemlji i inostranstvu
 • Koristi se za plaćanje roba i usluga na mestima gde je vidno istaknut znak VISA Electron
 • Svi troškovi u zemlji i inostranstvu terete Vaš tekući račun u dinarima
Limiti potrošnje

Vrsta i visina limita

Bankomati

Bankomati + POS uređaji

Dnevni

4-dnevni

Dnevni

4-dnevni

Iznos RSD

Br. Tr.

Iznos RSD

Br. Tr.

Iznos RSD

Br. Tr.

Iznos RSD

Br. Tr.

Standard

40.000

3

160.000

12

100.000

12

300.000

30

VIP*

120.000

9

480.000

36

300.000

36

900.000

90

* Zahtev za odobrenje VIP limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Jedinstvena prednost

Podizanje gotovine bez naknade na bankomatima banaka, članica Addiko grupe - u Srbiji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Crnoj Gori!

Chip tehnologija
 • Štiti podatke vezane za karticu i time onemogućava njihovo kopiranje
 • Omogućava visok nivo zaštite informacija i onemogućava zloupotrebu podataka
 • Na svim prodajnim mestima opremljenim chip kompatibilnim POS terminalima obavezno je korišćenje PIN broja
Bezbednost
 • Za razliku od gotovine, napravljena tako da bude trajna i laka za nošenje
 • I ako izgubite karticu, Vaš novac je bezbedan na Vašem računu
Imate kontrolu
 • Imate stalni pristup svom računu u banci
 • Ne možete da odete u nedozvoljeni minus, jer je plaćanje ograničeno na raspoloživi iznos na Vašem računu
 • Svaka transakcija se odobrava, a možete i da je proverite uvidom u mesečni izvod
Koristite bankomate i POS uređaje

Addiko Bank a.d. Beograd vam nudi servis na svojim bankomatima.
Radi vaše sigurnosti ograničen je dnevni limit na bankomatu/POS uređaju u cilju sprečavanja zloupotrebe u slučaju gubitka ili krađe kartice.
Ukoliko želite da povećate dnevni limit, zatražite to u Vašoj matičnoj ekspozituri.

Sve informacije vezane za poslovanje sa platnim karticama možete dobiti pozivanjem našeg Addiko Kontakt centra na broj 0800 303 303.
U slučaju gubitka ili krađe kartice, molimo Vas da odmah pozovete broj 011 / 222 7 444 koji vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.

 

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?