Stepenasta štednja

Addiko stepenasta štednja

Kamata na stepenastu štednju raste svaka 3 meseca!

  • Po isteku svaka tri meseca (kvartala) vašem ulogu se pripisuje kamata.
  • Što duže vaša sredstva budu oročena - biće vam obračunata nova, viša kamata.

Mislili smo i na nepredviđene situacije! 

  • Ukoliko vam novac zatreba pre isteka perioda oročenja, možete ga podići i to bez naknade za razoročenje.
  • Biće vam isplaćena kamata pripisana za prethodni kvartal, ali i kamata za štednju po viđenju od početka tekućeg kvartala do datuma razoročenja.

Zašto je stepenasta štednja posebna?
  • Oblik oročene štednje
  • Štednja u EUR ili dinarima
  • Rok oročenja - do 12 meseci
  • Kamata na štednju se uvećava posle svaka tri meseca!
  • Minimalni ulog na štednju - 100 evra ili 10.000 dinara
  • Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou
Kamatne stope
Valuta RSD I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Nominalna kamatna stopa 1,50% 2,00% 2,50%

6,00%

EKS 3,03%
Valuta EUR I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Nominalna kamatna stopa 0,10% 0,20% 0,30% 2,00%
EKS 0,56%

 

Reprezentativni primer - RSD
IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD      
Period oročenja I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Nominalna kamatna stopa 1,50% 2,00% 2,50% 6,00%
EKS 3,03%
Iznos kamate 372,95 RSD 489,31 RSD 635,57 RSD 1.534,98 RSD
 

Bez poreza na kamatni prihod.

Ukupan iznos kamate (bruto): 3.032,81 RSD

Ukupno za isplatu depozit + kamata: 103.032,76 RSD

EKS obračunat na dan 19.09.2016. godine

Reprezentativni primer - EUR
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Nominalna kamatna stopa 0,10% 0,20% 0,30% 2,00%
EKS 0,56%
Iznos kamate 2,49 € 4,88 € 7,57 € 50,47 €
Porez na kamatni prihod 0,37 € 0,73 € 1,14 € 7,57 €

Ukupan iznos kamate (bruto): 65,41 EUR
Ukupan porez na kamatni prihod 15%: 9,81 EUR
Ukupno za isplatu depozit + kamata: 10.055,60 EUR

EKS obračunat na dan 19.09.2016. godine

 

Addiko Bank učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za više informacija kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?