Stepenasta štednja

Addiko stepenasta štednja

Kamata na stepenastu štednju raste svaka 3 meseca!

  • Po isteku svaka tri meseca (kvartala) vašem ulogu se pripisuje kamata
  • Što duže vaša sredstva budu oročena - biće vam obračunata nova, viša kamata
  • Ukoliko vam novac zatreba pre isteka perioda oročenja, možete ga podići i to bez naknade za razoročenje
  • Biće vam isplaćena kamata pripisana za prethodni kvartal, ali i kamata za štednju po viđenju od početka tekućeg kvartala do datuma razoročenja.

 

 

 

Zašto je stepenasta štednja posebna?

  • Oblik oročene štednje
  • Štednja u EUR ili dinarima
  • Rok oročenja - do 12 meseci
  • Kamata na štednju se uvećava posle svaka tri meseca!
  • Minimalni ulog na štednju - 100 evra ili 10.000 dinara
  • Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou

RSD - kamatne stope i reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD      
Period oročenja I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Nominalna kamatna stopa 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%
EKS 2,27%
Iznos kamate 365,75 RSD 505,75 RSD 635,63 RSD 767,56 RSD

Bez poreza na kamatni prihod.

Ukupan iznos kamate (bruto): 2.274,89 RSD

Ukupno za isplatu depozit + kamata: 101.507,33 RSD

EKS obračunat na dan 10.02.2017. godine

EUR - kamatne stope i reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Nominalna kamatna stopa 0,10% 0,20% 0,30% 1,00%
EKS 0,34%
Iznos kamate 2,44 EUR 5,04 EUR 7,57 EUR 25,24 EUR
Porez na kamatni prihod 0,37 EUR 0,76 EUR 1,14 EUR 3,79 EUR

Ukupan iznos kamate (bruto): 40,29 EUR
Ukupan porez na kamatni prihod 15%: 6,06 EUR
Ukupno za isplatu depozit + kamata: 10.034,23 EUR

EKS obračunat na dan 10.02.2017. godine

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?