Štednja po viđenju - dinarska i devizna

Štednja po viđenju

Ponuda više nije aktuelna. Pogledajte našu ponudu devizne štednje.

Štednja po viđenju je najfleksibilniji vid štednje. Štednja bez roka dostupna u svakom trenutku, bez ikakvih ograničenja.

Kako do štednje po viđenju?

  • Račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Račun mogu otvoriti rezidenti i nerezidenti

Ključne prednosti

  • Fiksna godišnja kamatna stopa
  • Bez naknade za održavanje računa
  • U svakom trenutku raspolažete sredstvima
  • Dostupno raspolaganje sredstvima kroz E banking i M banking
  • Addiko Bank učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

Dinarska štednja po viđenju

  • Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez, te je efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka nominalnoj kamatnoj stopi (NKS)

Reprezentativni primer - RSD
IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD
Za period 12 meseci

Nominalna kamatna stopa (fiksna )

0,10%

Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0,10%

Porez na kamatni prihod (0%) /

 

 

Devizna štednja po viđenju

  • Na prihode od kamata na štednju u eurima se obračunava porez od 15% i banka plaća porez u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate

Reprezentativni primer - EUR
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR/USD/GBP/CHF/AUD/CAD
Za period 12 meseci

Nominalna kamatna stopa (fiksna )

0,10%

Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0,09%

Porez na kamatni prihod (15%) 1,5 EUR/USD/GBP/CHF/AUD/CAD

 

Valuta

RSD

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

NKS

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

EKS

0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

Minimalni ulog

/

5,00

1,00

5,00

10,00

2,00

1,00

Više informacija
Da li su vam informacije na stranici korisne?