Addiko Kasica Spasica oročena štednja

Uz Addiko Kasica Spasica oročenu štednju imate mogućnost da podignete do 30% položenog uloga pre isteka ugovornog roka oročenja, a da zadržite kamatnu stopu!

Ako vam je važna fleksibilnost da u toku perioda oročenja možete nesmetano da raspolažete delom svog uloga, a da pri tome ne gubite mnogo od prihoda koje ostvarujete po osnovu kamate.

Ovaj oblik štednje, za razliku od standardne oročene štednje, daje vam mogućnost za isplatu dela inicijalno položenog uloga (u % definisanom u Ugovoru), pre isteka perioda oročenja.

Ukoliko želite, u svakom trenutku možete da dobijete izvod sa prikazom promena od datuma ugovora do datuma formiranja izvoda.

Sa Addiko Kasica Spasica štednjom imate mogućnost da dozvoljeni procenat sredstava podignete:

tokom celog perioda oročenja

odjednom ili u više navrata

bez ograničenja minimalnog iznosa  i broja podizanja

S tim da zbir podizanja ne pređe 30% od uloga.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Kamatne stope za Addiko Kasica Spasica oročenu dinarsku štednju
Period oročenja3 meseca6 meseci12 meseci25 meseci36 meseci
Nominalna kamatna stopa*1,30%1,60%1,70%1,80%1,80%
Efektivna kamatna stopa**1,31%1,61%1,70%1,78%1,77%
Kamatne stope za Addiko Kasica Spasica oročenu deviznu štednju
Period oročenja3 meseca6 meseci12 meseci25 meseci36 meseci
Nominalna kamatna stopa*0,15%0,50%0,60%0,50%0,00%
Efektivna kamatna stopa**0,13%0,43%0,51%0,42%0,00%

*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**Reprezentativni primeri su rađeni na dan 19.07.2021. godine

Reprezentativni primerAddiko Kasica Spasica oročena štednja u dinarima
Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u dinarima1.000.000,00
Period na koji se ugovara depozit
(u mesecima)
36122536
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)1,30%1,60%1,70%1,80%1,80%
Efektivna kamatna stopa*1,31%1,61%1,70%1,78%1,77%
Iznos bruto kamate za period oročenja u dinarima3.276,718.065,7517.000,0037.528,7754,022.37
Poreska obaveza (15%) u dinarima **0,000,000,000,000,00
Iznos neto kamate za period oročenja u dinarima3.726,718.065,7517.000,0037.528,7754,022.37
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja u dinarima
1.003.726,711.008.065,751.017.000,001.037.528,771.054.022,37
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadjuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

 

*Reprezentativni primer je rađen na dan 19.07.2021. godine
** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%. Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Reprezentativni primerAddiko Kasica Spasica oročena štednja
Vrsta depozitaOročeni devizni depozit u evrima sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u evrima1.000.000,00
Period na koji se ugovara depozit
(u mesecima)
361225
Valuta u kojoj se ugovara depozitEvro (EUR)
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)0,15%0,50%0,60%0,50%
Efektivna kamatna stopa*0,13%0,43%0,51%0,42%
Iznos bruto kamate za period oročenja u evrima378,082.520,556.000,0010.424,66
Poreska obaveza (15%) u evrima **56,71378,08900,001.563,70
Iznos neto kamate za period oročenja u evrima321,372.142,475.100,008.860,96
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja u evrima
1.000.321,371.002.142,471.005.100,001.008.860,96
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadjuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

 

*Reprezentativni primer je rađen na dan 19.07.2021. godine
** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%.Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Addiko Bank Srbija