Addiko Kasica Spasica oročena štednja

Uz Addiko Kasica Spasica oročenu štednju imate mogućnost da podignete do 30% položenog uloga pre isteka ugovornog roka oročenja, a da zadržite kamatnu stopu!

Ako vam je važna fleksibilnost da u toku perioda oročenja možete nesmetano da raspolažete delom svog uloga, a da pri tome ne gubite mnogo od prihoda koje ostvarujete po osnovu kamate.

Ovaj oblik štednje, za razliku od standardne oročene štednje, daje vam mogućnost za isplatu dela inicijalno položenog uloga (u % definisanom u Ugovoru), pre isteka perioda oročenja.

Ukoliko želite, u svakom trenutku možete da dobijete izvod sa prikazom promena od datuma ugovora do datuma formiranja izvoda.

Sa Addiko Kasica Spasica štednjom imate mogućnost da dozvoljeni procenat sredstava podignete:

tokom celog perioda oročenja

odjednom ili u više navrata

bez ograničenja minimalnog iznosa  i broja podizanja

S tim da zbir podizanja ne pređe 30% od uloga.

Zakažite sastanak

Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa mogućnošću podizanja dela inicijalnog uloga pre isteka perioda na koji se ugovara depozit
Naziv proizvodaAddiko Kasica Spasica dinarska oročena štednja
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)
Iznos depozita u valuti oročenja100.000,00
Kriterijumi za indeksiranje depozitaNema kriterijuma za indeksiranje
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)12
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou,
fiksna)
2,30%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou,
fiksna)*
2,30%
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja**2.302,43
Poreska obaveza u valuti oročenja ***0,00
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja2.302,43
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda
oročenja u valuti oročenja
102.302,43
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje Kasica Spasica oročene štednjeBez naknade
Vođenje Kasica Spasica oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade***
Prevremeno zatvaranje Kasica Spasica štednjeBez naknade
Zatvaranje Kasica Spasica oročene štednje po dospećuBez naknade

*Reprezentativni primer je rađen na dan 13.08.2019. godine
**Navedeni iznosi kamate obračunati su na naznačeni iznos depozita uz pretpostavku da se njegova visina nije menjala u toku perioda oročenja
*** U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju).
**U slučaju da je deponenet prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu KASICA SPASICA zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki od računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303.  Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa mogućnošću podizanja dela inicijalnog uloga pre isteka perioda na koji se ugovara depozit
Naziv proizvodaAddiko Kasica Spasica devizna oročena štednja
Valuta u kojoj se ugovara depozitEvro (EUR)
Iznos depozita u valuti oročenja1.000,00
Kriterijumi za indeksiranje depozitaNema kriterijuma za indeksiranje
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)12
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou,
fiksna)
0,80%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou,
fiksna)*
0,68%
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja**8,01
Poreska obaveza u valuti oročenja ***1,20
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja6,81
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda
oročenja u valuti oročenja
1.006,81
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje Kasica Spasica oročene štednjeBez naknade
Vođenje Kasica Spasica oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade***
Prevremeno zatvaranje Kasica Spasica štednjeBez naknade
Zatvaranje Kasica Spasica oročene štednje po dospećuBez naknade

*Reprezentativni primer je rađen na dan 13.08.2019. godine
**Navedeni iznosi kamate obračunati su na naznačeni iznos depozita uz pretpostavku da se njegova visina nije menjala u toku perioda oročenja
*** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%. Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
**U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu KASICA SPASICA zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadjuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki od računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303.  Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".