Addiko paketi

Osnovni račun

Najjednostavniji paket tekućeg računa:

  • tekući račun sa DinaCard karticom
  • SMS servis aktivacija
OSNOVNI
Tekući računOsnovni korisnik, tekući račun sa Dinacard Debit karticom
Devizni računU EUR
U USD
KarticeDebit Mastercard platna kartica
Addiko Mastercard kreditna kartica
On-line bankarstvoAddiko EBank
Addiko Mobile
SMS servisSMS servis aktivacija
SMS servis – besplatne alarm poruke
Upit stanja na bankomatuNa bilo kom bankomatu u zemlji
Podizanje gotovog novcaAddiko bankomati u zemljineograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji
PlaćanjaPutem kanala on-line bankarstva, odlazeće transakcije
OsiguranjeKrađa i gubitak debitne platne kartice
Putno osiguranje
Pomoć u domaćinstvu u slučaju potrebe za
hitnim intervencijama
Pomoć na putu
MESEČNA NAKNADA150 RSD

Ne možete da se odlučite?

Addiko Bank Srbija