Stambeni kredit – Graditelj

Stambeni krediti u EUR – Graditelj

Korisnici stambenih kredita Addiko banke za kupovinu stanova u kompleksima, čiju je gradnju finansirala banka imaju višestruke koristi:

  • povoljnije uslove kreditiranja
  • pravnu sigurnost: kupac je zaštićen jer banka finansira izgradnju objekta i kontroliše je do završetka izgradnje
  • Model kredita: 20% učešće klijenta* i 80% kredit banke
  • Nominalna kamatna stopa– promenljiva: 3M EURIBOR + fiksna marža ( visina marže zavisi da li je kredit osiguran kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita )
  • Period otplate: 360 meseci u jednakim mesečnim anuitetima
  • Iznos i isplata kredita: od 10.000 do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate

Troškovi poznati u trenutku oglašavanja:

  • Jednokratna naknada za obradu: 0,5%
  • Menica (50 RSD)
  • Osnovni izveštaj Kreditnog biroa (246 RSD)

Kompleks – ŽELEZNIK

Kompleks se nalazi u centralnom delu Železnika koji je udaljen oko 12 km jugozapadno od centra Beograda. Predmetna lokacija se nalazi u okviru Radničkog naselja, na vrhu padine kod Doma zdravlja Dr Simo Milošević u Železniku. Kompleks sadrži 162 stana i 9 lokala struktura od 33m2 do 85m2 i useljiv je. U široj okolini se nalaze i OŠ Braća Jerković i dečiji vrtić.

Kompleks – KARABURMA

U naselju Karaburma, na samoj granici sa naseljem Mirijevo i u blizini jedne od glavnih saobraćajnica Mirijevskog bulevara, u ul.Mirijevsko brdo, započeta je izgradnja prve faze stambeno-poslovnog bloka, “A”, u okviru koga se grade dve, od planiranih šest lamela, sa rokom završetka do sredine 2015.god. Lamele 5 i 6 sadrže 95 stanova struktura od jednosobnih, dvosobnih i trosobnih (od 44m2 do 88m2), 22 garažna i 83 parking mesta. Stanovi će posedovati energetske pasoše i svaka od dve lamele imaće po dva lifta. Stambeni blok je lociran u blizini prometnog Mirijevskog bulevara, ali zaklonjen je od intezivnog saobraćaja, i ima odličnu komunikaciju sa drugim delovima grada, udaljen od centra grada (Terazije) oko 6km, od Bul.Kralja Aleksandra 2km i 1.5km od Višnjičke ulice. Detaljne podtake o kompleksima možete dobiti na : Kontakt : 011-3551-655;  www.graditelj-inzenjering.co.rs

Kupoprodajna cena nekretnine43.000 EUR
Učešće klijenta13.000 EUR
Period otplate360 meseci
Kredit banke30.000 EUR
Mesečna rata139 EUR
Nominalna kamatna stopa (fiksna marža) 3M EURIBOR+4,10%3,78%
EKS4,17%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja(u dinarskoj protivvrednosti)
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva150 EUR
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Premija osiguranja NKOSK (1,75%)525 EUR**
Zahtev za NKOSK30 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti godišnje40 EUR**
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)50.200 EUR
Kupoprodajna cena nekretnine43.000 EUR
Učešće klijenta13.000 EUR
Period otplate360 meseci
Kredit banke30.000 EUR
Mesečna rata164 EUR
Nominalna kamatna stopa (fiksna marža) 3M EURIBOR+5,50%5,18%
Efektivna kamatna stopa5,48%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja            (u dinarskoj protivvrednosti)
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva150 EUR
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti- godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD**
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)59.172 EUR

EKS obračunat na dan 04.01.2017.

Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela. Vrednost referentne EURIBOR kamatne stope utvrđena je na dan 28.12.2016. i iznosi -0,32% godišnje. Banka će kamatnu stopu usklađivati sa promenama EURIBOR-a četiri puta godišnje.

* Učešće klijenta može biti 10% ukoliko je predmet uspostavljanja hipoteke zamenska nekretnina

** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napomena: radi se o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i dr.

Detaljne informacije možete dobiti besplatnim pozivom Addiko Kontakt centra na broj 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Svakog meseca upravljate različitim finansijskim obavezama

Spajamo finansijske obaveze u jednu.

Krediti za refinansiranje

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".