Poljoprivredni krediti

Poljoprivredni krediti

Addiko Bank a.d. Beograd prepoznaje značaj poljoprivredne proizvodnje i samim tim je razvila poljoprivredne kredite uz pomoć kojih možete da nabavite sve što vam je potrebno za unapređenje proizvodnje.

Preduslovi za odobrenje poljoprivrednih kredita

  • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo;
  • Godine starosti: minimum punoletstvo, maksimum 68 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta;
  • Uredna kreditna istorija

Vrste kredita za poljoprivrednike

Dugoročan kredit sa rokom otplate do 3 godine sa kojim finansirate zakup poljoprivrednog zemljišta, repromaterijal, stočnu hranu, setvu ili rezervne delove za mehanizaciju

Dugoročan kredit za kupovinu zemljišta pod višegodišnjim zasadom ili refinansiranje sopstvenih sredstava uloženih u iste tj. navedene namene. Ovaj kredit je dugoročan kredit sa rokom otplate do 5 godina i grejs periodom do 12 meseci

Dugoročan kredit sa rokom otplate do 5 godina i grejs periodom do 12 meseci. Ovim kreditom možete obnoviti mehanizaciju i kupiti vozila za poljoprivredne svrhe, kao i osnovna stada i dugogodišnje zasade. Takođe, možete da adaptirate objekte za obavljanje delatnosti

Kredit idealan za kupovinu poljoprivrednog domaćinstva ili pripreme zemljišta i izgradnje farme, hladnjače, silosa i ostalih objekata koji su potrebni za obavljanje poljoprivredne delatnosti. Ovaj kredit je dugoročan sa rokom otplate do 5 godina i periodom počeka do 12 meseci

Na osnovu Uredbe su definisani uslovi subvencije od strane Ministarstva za određene namene

Na osnovu zaključenog Sporazuma za finansiranje: nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, opreme, opreme za podizanje energetske efikasnosti, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa i prateće opreme.

Kredit vam pruža mogućnost da sami kreirate kamatnu stopu koja vama odgovara i da na kraju otplate kredita podignete depozit. Kamatna stopa zavisi od visine uloženog depozita.

Addiko Bank a.d. Beograd odobrava kredite sa valutnom klauzulom, devizne i dinarske kredite, koji se mogu otplaćivati kako vama odgovara (mesečno, tromesečno, šestomesečno, polugodišnje i godišnje). Ukoliko želite da brzo i efikasno dobijete kreditnu podršku uz konkurentne uslove, stojimo vam na raspolaganju. Ugovorene marže su fiksne za ceo period otplate.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Svakog meseca upravljate različitim finansijskim obavezama

Spajamo finansijske obaveze u jednu.

Krediti za refinansiranje

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".