Prijem PIN-a za kartice putem SMS poruke

Prednosti:

Sigurnija i brža dostava PIN-a z

 

Ugovaranje usluge prilikom otvaranja računa___

_____

Uslugu ugovara iskljucivo vlasnik računa i
važi za sve dodatne kartice

 

Neophodno je prijaviti ispravan broj
mobilnog telefona Addiko banci

Lozinka:

Sami osmislite svoju lozinku

 

Koristite 6 do 12 znakova
(bez dijakritičkih znakova čžćđ)

_

Zapamtite i nikome ne otkrivajte

 

Važi 60 dana od registracije

 

Ako želite isporuku PIN-a nakon važenja lozinke,
registrujte novu lozinku

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija