Kreditna kartica – VISA Revolving

VISA Revolving kreditna kartica

Prednosti VISA Revolving kreditne kartice:

 • Plaćajte robu i usluge
 • Podižite gotovinu u zemlji i u inostranstvu do visine odobrenog kreditnog limita
 • Sami odlučujete kako izmirujete dug – 5, 10, ili 15% mesečno i na preostali dug plaćate kamatu (revolving) ili ćete izmiriti kompletan dug za prethodni mesec bez kamate (charge)
 • Karticu vam izdajemo besplatno
 • automatski otplaćujete dug po revolving kartici u prethodnoj banci i nastavljate bez prekida da koristite Addiko Revolving kreditnu karticu

Kamatna stopa je varijabilna u visini 6M Belibor+14% na iskorišćeni deo limita

 • 110% depozita
 • Kamatna stopa je fiksna i na mesečnom nivou u visini od 1,20%
 • Oslobođeni ste plaćanja mesečne članarine u prvoj godini korišćenja kartice! Nakon isteka perioda od 12 meseci, automatski počinje da se obračunava mesečna naknada po važećem tarifniku

Za više informacija pozovite Addiko Kontakt centar na 0800 303 303 (besplatan poziv sa svih mreža) svakog radnog dana od 08-19h i subotom od 09-14h i zakažite sastanak u najbližoj Addiko ekspozituri.

 • Važeća lična karta
 • Zahtev ćete popuniti u banci
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
Vrsta i visina limitaBankomati
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard50.0005150.00020
VIP*250.00025750.000100

 

Vrsta i visina limitaBankomati + POS uređaji
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard250.00020750.00050
VIP*1.250.0001003.750.000250

* Zahtev za odobrenje VIP limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Reprezentativni primer – model kreditne kartice uz utvrđivanje kreditne sposobnosti
Valuta kreditne karticeRSD
Iznos limita100.000,00
Ugovoreni % otplate5%
Broj otplatnih perioda24 meseca
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (varijabilna)*17,62%
EKS na dan 28.12.2016.**23,93%
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate (glavnica, kamata, troškovi koji padaju na teret korisnika)124.531,64 RSD

* Varijabilna nominalna kamatna stopa se dobija sabiranjem referentne kamatne stope 6M BELIBOR na dan 15.12.2016. koji je iznosio 3,62% i 14% fiksnog ugovorenog elementa kamatne stope. Usklađivanje sa promenama 6M BELIBOR-a vršiće se polugodišnje (01.07. i 01.01.) uzimajući u obzir vrednost 6M BELIBOR-a koji važi na datum 15. jun i 15. decembar, zaokruženo na dve decimale, za naredni obračunski period od 6 meseci. ** Ukoliko je potrošen celokupan iznos limita

Troškovi koji padaju na teret korisnika
Mesečna članarina za karticu (varijabilna)***180,00 RSD
Trošak menice50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa246,00 RSD
Ukupno4.616,00 RSD

*** Mesečna članarina za karticu je promenjiva i iskazana u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije uz zaokruživanje na prvu deseticu niže. Visina promenljiivih naknada će se jedanput godišnje usklađivati sa vrednošću srednjeg kursa za EUR Narodne banke Srbije na dan 31. juli tekuće godine, sa početkom primene od 01. oktobra tekuće godine.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, molimo vas da odmah pozovete broj 011 / 222 7 444 koji vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Svakog meseca upravljate različitim finansijskim obavezama

Spajamo finansijske obaveze u jednu.

Krediti za refinansiranje

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".