SMS servis

SMS servis Addiko banke

Da u svakom trenutku imate dostupne informacije o svom Addiko računu.

 

Potrebno vam je da stalno imate informaciju o stanju na svom računu? SMS servisom omogućavamo vam da izvršite upit u stanje dinarskog tekućeg računa, kao i da budete automatski obavešteni o određenim promenama na svom računu.  SMS servis Addiko banke se sastoji od 2 vrste usluga: SMS info i SMS alarma.

SMS info   SMS info

Obaveštenja o:

 • autorizovanim transakcijama putem platnih kartica – ukoliko ste se izjasnili da želite da dobijate ovo obaveštenje
 • mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama
 • obaveštenje da je platna kartica pristigla u ekspozituru

SMS info   SMS alarm

Obaveštenja o računu:

 • uplate veće od X rsd
 • isplate manje od X rsd
 • stanje veće od X rsd
 • stanje manje od X rsd
 • stanje na računu u hh:mm
 • stanje na računu na upit

 

SMS info - osnovne informacije
 • može se ugovoriti po svim platnim karticama fizičkih lica (debitnim i kreditnim)
 • uspostavljanje SMS info je besplatno
 • održavanje SMS info je besplatno
 • pojedinačna SMS poruka poslata korisniku se ne naplaćuje

 

 

 

 

SMS alarm - osnovne informacije
 • može ugovoriti po dinarskim tekućim računima na bazi pisanog zahteva klijenta
 • uspostavljanje SMS alarma je besplatno
 • održavanje SMS alarma je besplatno
 • pojedinačna SMS poruka poslata kroisniku se naplaćuje 7 dinara po poruci

Provera stanja po računu

Uvid u stanje po jednom računu je omogućeno slanjem SMS poruke «TR» na 2727 za sve mreže (Telekom, Telenor i VIP)

Provera stanja po više računa

Uvid u stanje po više računa (sa prijavljenim jednim mobilnim brojem) je omogućeno slanjem SMS poruke «TR ?» na 2727 za sve mreže (Telekom, Telenor i VIP). Dobićete SMS poruku sa detaljnijim instrukcijama kako možete proveriti stanje po pojedinačnim računima.

Više detalja o usluzi možete dobiti pozivom Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.