Račun za poljoprivrednike

Račun za poljoprivrednike Addiko banke

 

Dinarski namenski agro račun je poslovni račun poljoprivrednika koji služi za  prijem uplata na račun kao što su subvencionisani krediti, subvencije i regresi  ali  i za prijem svih ostalih uplata u skladu sa poljoprivrednom delatnošću.

 

Proizvodi u paket računu za poljoprivrednike

 

više informacija o proizvodu

 

 

      VISA Electron kartica                                                         

Kartica omogućava bezgotovinsko plaćanje robe i usluga na svim prodajnim mestima (POS uređaji) i podizanje novca na bankomatima sa oznakom VISA

 

Trajni nalog

Uspostavljanjem trajnog naloga klijentu se pruža mogućnost da Banka vrši plaćanje računa u njegovo ime. Trajni nalog se može uspostaviti samo ako klijent ima otvoren račun u Banci, tako da može odabrati: plaćanje unutar banke, automatski prenos priliva, plaćanje računa, prenos računa na račun komintenta banke i prenos računa na druge komintente
SMS obaveštenja

Besplatne SMS poruke za korisnika: za informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama i obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica)

SMS poruke koje se tarifiraju: korisnici mogu da se opredele i za obaveštenja o prilivu, odlivu i stanju na računu, kao i za aktivni SMS koji omogućava dostavljanje informacija o stanju po tekućem računu na upit.

 

Addiko Mobile

Svi poljoprivrednici koji su klijenti banke, pored Addiko EBank sada mogu da koriste Addiko Mobile aplikaciju.

Jednostavan i brz pristup sredstvima na namenskom tekućem računu omogućava Vam slanje platnih naloga 24h dnevno u nekoliko koraka bez odlaska na šalter i nezavisno od radnog vremena banke.

Sada poljoprivrednici koji su klijenti banke imaju potpunu kontrolu nad sopstvenim finansijama na svim mobilnim uređajima.

Za korišćenje Addiko Mobile potrebna je samo internet konekcija i aktivirana usluga Addiko EBank.

Addiko EBank

Elektronsko bankarstvo - Addiko EBank, omogućava proveru stanja i pregled svih promena na namenskom agro računu i pregled transakcija po karticama. Mogućnost plaćanja u korist prethodno definisanih uplatnih računa.

Platni promet

Isplata sa namenskog agro računa i podizanje gotovog novca

 

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?