Pravila i uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko banke

 

FIZIČKA LICA, PREDUZETNICI I POLJOPRIVREDNICI

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA Addiko Bank a.d. Beograd sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima - nosiocima ili članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa prilozima od broja 1 do broja 11 (24696/16 od 01.09.2016. godine), primenjuju se od 07.11.2016. godine.

Prilog br.1 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA DEPOZITIMA

Prilog br.2 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITIMA

Prilog br.3 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA KLIJENATA - POTROŠAČA

Prilog br.4 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA DOZVOLJENIM PREKORAČENJEM RAČUNA

Prilog br.5 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA ADDIKO EBANK – POTROŠAČI I AGRO KLIJENTI

Prilog br.6 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH PLATNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA

Prilog br.7 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE VISA PREPAID NEDOPUNJIVE POKLON PLATNE KARTICE

Prilog br.8 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA

Prilog br.9 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA ADDIKO EBANK – ZA PREDUZETNIKE

Prilog br.10 - OPŠTI USLOVI IZVRŠENJA JEDNOKRATNE PLATNE TRANSAKCIJE ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE, POLJOPRIVREDNIKE I NOSIOCE ILI ČLANOVE PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Prilog br.11 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE VISA BUSINESS SILVER KREDITNE KARTICE – PREDUZETNICI

 

PRAVNA LICA

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA Addiko Bank a.d. Beograd sa pravnim licima sa prilozima od broja 1 do broja 4 (24698/16 od 01.09.2016. godine), primenjuju se od 07.11.2016. godine .

Prilog br.1 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA KORISNIKA PLATNIH USLUGA  – PRAVNIH LICA

Prilog br.2 - OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA ADDIKO EBANK – PRAVNA LICA

Prilog br.3- OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE VISA BUSINESS SILVER KREDITNE KARTICE - PRAVNA LICA

Prilog br.4 -OPŠTI USLOVI IZVRŠENJA JEDNOKRATNE PLATNE TRANSAKCIJE ZA PRAVNA LICA

Da li su vam informacije na stranici korisne?