Pronađite paket usluga koji vam najviše odgovara uz jedinstvenu mesečnu naknadu.

  Platinasti Zlatni Srebrni
Tekući račun Tekući račun sa DinaCard debitnom karticom Platinasti Tekući račun sa DinaCard debitnom karticom Zlatni Tekući račun sa DinaCard debitnom karticom Srebrni Tekući račun sa DinaCard debitnom karticom
Devizni račun U EUR Platinasti Devizni račun Zlatni Devizni račun Srebrni Devizni račun
U USD Platinasti Devizni račun U USD Zlatni Devizni račun U USD Srebrni Devizni račun U USD
Kartice Debit Mastercard platna kartica Platinasti Debit Mastercard platna kartica Kartice Kartice Debit Mastercard platna kartica Zlatni Srebrni Debit Mastercard platna kartica
Addiko Mastercard kreditna kartica Platinasti Addiko Mastercard kreditna kartica Zlatni Addiko Mastercard kreditna kartica Srebrni Addiko Mastercard kreditna kartica
On-line bankarstvo Addiko EBank Addiko EBank Platinasti Addiko EBank Zlatni Srebrni Addiko Addiko EBank
Addiko Mobile
SMS servis SMS servis aktivacija
SMS servis – besplatne alarm poruke
Trajni nalog Uspostavljanje trajnog naloga
Direktno zaduženje Uspostavljanje servisa direktnog zaduženja
Upit stanja na bankomatu Na bilo kom bankomatu u zemlji neograničeno 3x bez naknade  
Podizanje gotovog novca Addiko bankomati u zemlji neograničeno neograničeno neograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji 4x bez  naknade 2x bez naknade  
Plaćanja Putem kanala on-line bankarstva, odlazeće transakcije neograničeno 3x bez naknade 1x bez naknade
Osiguranje Krađa i gubitak debitne platne kartice
Putno osiguranje  
Pomoć u domaćinstvu u slučaju potrebe za hitnim intervencijama    
Pomoć na putu    
Dozvoljeno prekroačenje  
Izdavanje čekova (po čekovnom blanketu)        
MESEČNA NAKNADA 930 RSD 600 RSD 500 RSD