Nevezana štednja

Uslovi za nevezanu štednju

Ponuda više nije aktuelna. Pogledajte našu ponudu devizne štednje.

  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Štednja je isključivo u valuti EUR
  • Sredstva su Vam uvek dostupna
  • Minimalni iznos uplate je 500 EUR
  • Kamatna stopa je fiksna  i zavisi od visine uloga
  • Obračun i pripis kamate vrši se mesečno, proporcionalnim metodom
  • Ukoliko iznos štednje padne ispod 500 evra , banka će na iznos depozita primeniti kamatnu stopu  za štednju po viđenju

Kamatne stope

Kamatne stope za Nevezanu štednju u EUR

Kategorije
(iznos u EUR)
od 500
do 4.999,99
od 5.000
do 14.999,99
od 15.000
do 24.999,99
preko 25.000
Nominalna
kamatna stopa
0,10% 0,20% 0,30% 0,50%
Efektivna
kamatna stopa
0,09% 0,17% 0,25% 0,42%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 0,20%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,17%
Ukupan iznos kamate (bruto) 19,96 EUR
Porez na kamatni prihod (15%) 2,99 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.016,97 EUR

 

Addiko Bank učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303 ili posetite nabližu ekspozituru.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?