Moratorijum na otplatu kredita

Ponuda Addiko banke
u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije
o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema

Obaveštenje Addiko banke za klijente fizička lica

Addiko banka je svojim klijentima pripremila ponudu u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema koja se odnosi na moratorijum u otplati obaveza u trajanju od najmanje 90 dana, odnosno tokom vanrednog stanja.

Prema instrukciji Narodne banke svi klijenti koji ne prihvataju ponudu za uvođenje moratorijuma po kreditima treba da se jave telefonom Kontakt centru Addiko banke kako bi se izjasnili da odbijaju ponudu.

Rok za prijavu je od 21.03. do 31.03.2020. godine.

Svi klijenti koji se do tada ne jave podrazumevaće se da su prihvatili ponudu i moratorijum će biti sproveden.

Telefon Addiko Kontakt centra:
Pozovite besplatan broj 0800 303 303 (sa fiksnog telefona i sa svih mreža iz Srbije) ili +381 11 222 60 00

Radno vreme Kontakt centra:
Ponedeljak – Subota od 8h do 16h
Nedelja od 8h do 14h

Kako biste doneli pravu odluku za vas i vaš budžet molimo vas da pažljivo pročitate šta podrazumeva ova ponuda.

Šta je moratorijum i kako funkcioniše?
Za vreme trajanja moratorijuma, što je minimum 90 dana, klijent nije u obavezi da plaća mesečni anuitet.

Šta se dešava nakon isteka moratorijuma?
Primera radi, nakon isteka moratorijuma 29.06.2020. godine, sve mesečne anuitete koje niste plaćali za period moratorijuma biće dodati na glavnicu i raspoređeni na ceo rok otplate kredita.
Istovremeno inicijalno ugovoren rok otplate biće produžen za 3 meseca. Tako uvećana glavnica duga može prouzrokovati da vaša mesečna rata bude veća po isteku moratorijuma nego što je trenutno.

Ostale odredbe Odluke Narodne banke Srbije

Pored uvođenja moratorijuma Addiko banka će za sve svoje klijente omogućiti sledeće:

  • Klijentima kojima dozvoljeni minus ističe od periodu od 31.03. do 29.06. tekuće godine automatski će biti produžen na još 12 meseci od datuma prvobitnog isteka
  • Obračun i naplata zatezne kamate biće stopiran po svim proizvodima u periodu od 03 do 29.06.

Obaveštenje Addiko banke za klijente sektora poslovanja sa privredom

Addiko banka je svojim klijentima pripremila ponudu u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema koja se odnosi na moratorijum u otplati obaveza u trajanju od najmanje 90 dana, odnosno tokom vanrednog stanja.

Prema instrukciji Narodne banke svi klijenti koji ne prihvataju ponudu za uvođenje moratorijuma po kreditnim obavezama treba da dostave potpisano Obaveštenje od strane zakonskog zastpunika na e-mail: abse_corporate_development@addiko.com.

Rok za prijavu je od 21.03. do 30.03.2020. godine

Svi klijenti koji se do tada ne jave podrazumevaće se da su prihvatili ponudu i moratorijum će biti sproveden.

Shodno tome, ponuda obuhvata:

–  Moratorijum kreditnih obaveza na 90 dana
–  Produženje limita po dozvoljenim prekoračenjima i kreditnih kartica koje dospevaju u toku trajanja moratorijuma na period od 90 dana od momenta prvobitnog isteka
–  Obustava obračuna i naplate zateznih kamata

Šta je moratorijum i kako funkcioniše?
Za vreme trajanja moratorijuma, što je minimum 90 dana, klijent nije u obavezi da plaća svoje kreditne obaveze.

Šta se dešava nakon isteka moratorijuma?
Primera radi, nakon isteka moratorijuma 29.06.2020. godine, sve mesečne anuitete koje niste plaćali za period moratorijuma biće dodati na glavnicu i raspoređeni na ceo rok otplate kredita.
Istovremeno inicijalno ugovoren rok otplate biće produžen za 90 dana. Tako uvećana glavnica duga može prouzrokovati da vaša mesečna obaveza bude veća po isteku moratorijuma nego što je trenutno.

Ostale odredbe Odluke Narodne banke Srbije

Pored uvođenja moratorijuma Addiko banka će za sve svoje klijente omogućiti produženje dozvoljenog minusa i limita po Visa Business kartici koji ističu u periodu od 31.03. do 29.06. tekuće godine za 90 dana od datuma prvobitnog isteka.

Addiko Bank Srbija