Dokumentarni poslovi za poljoprivrednike

Dokumentarni poslovi za poljoprivrednike Addiko banke

 

Addiko Bank a.d. Beograd nudi širok spektar bankarskih usluga za poljoprivrednike. Sve o našoj ponudi kredita za poljoprivrednike možete naći na stranici Krediti za poljoprivrednike. Addiko banka takođe pruža podršku poljoprivrednicima u dokumentarnim poslovima - dokumentarni akreditivi, garancije u poslovanju sa inostranstvom, kao i dokumentarni inkaso poslovi.

Banka kao podršku svojim klijentima - poljoprivrednicima - odobrava različite vrste dokumentarnih poslova:

  • nostro akreditivi
  • loro akreditivi
  • garancija za uredno plaćanje
  • garancija za povraćaj avansa
  • garancija za učešće na licitaciji ili tenderu
  • garancija za dobro izvršenje posla
  • dokumentarni inkaso

Više informacija o proizvodima i uslugama banke namenjenim poljoprivrednicima možete dobiti od kolega iz Kontakt centra pozivom na besplatan broj 0800 303 303.

Da li su vam informacije na stranici korisne?