Devizni račun

Devizni tekući račun

 

Devizni račun vam je potreban za plaćanje i prijem sredstava iz inostranstva?

Addiko devizni tekući račun je namenjen:

  • obavljanju platnog prometa sa stranim sredstvima plaćanja,
  • prijemu doznake u valuti EUR, USD, CHF, GBP, CAD,AUD, NOK i SEK i
  • polaganju deviznih sredstava koja nemaju svrhu štednje

Raspolaganje sredstvima na deviznom računu

U svakom trenutku možete raspolagati sredstvima na deviznom tekućem računu. Sredstva sa deviznog računa možete takođe koristiti i upotrebom MasterCard platne kartice, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, na bilo kom bankomatu ili POS terminalu.

Addiko Bank ne obračunava i ne plaća kamatu na devizna sredstva položena na tekući devizni račun.
 

Da li su vam informacije na stranici korisne?