Kreditni kalkulator

Informacije o kredituIznos kredita 15.000 RSD
Rok otplate 72 meseci
Mesečna rata 262,93 RSD
Naknada za odobrenje kredita od 1.25% do 31.12. 100 RSD
Nominalna kamatna stopa 7,99%
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 19.202,51 RSD
Iznos kredita 5.000 RSD
Rok otplate (meseci) 60
Mesečna rata 109,94 RSD
Bez troška obrade kredita 100 RSD
Nominalna kamatna stopa (godišnja fiksna) 11,49%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* 8,52%
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa** 200 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije 150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 6.698,29 RSD

Uslovi važe za one kredite kod kojih više od 50% iznosa čini novi plasman (gotovina ili refinansiranje u drugim bankama).
* EKS je obračunat na dan 01.07.2021. godine sa dospećem prve rate 01.08.2021. i odnosi se na kredit u iznosu od 1.000.000 rsd na 71 mesec i nominalnu kamatnu stopu od 7,49%.
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci

Za informacije o ostalim proizvodima i uslugama Addiko banke kliknite ovde.