Kreditni kalkulator

Informacije o kredituIznos kredita 15.000 RSD
Rok otplate 72 meseci
Mesečna rata 262,93 RSD
Naknada za odobrenje kredita od 1.25% do 31.12. 100 RSD
Nominalna kamatna stopa 7,99%
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 19.202,51 RSD
Iznos kredita 5.000 RSD
Rok otplate (meseci) 60
Mesečna rata 109,94 RSD
Bez naknade za obradu kredita do 31.01. 100 RSD
Nominalna kamatna stopa (godišnja fiksna) 11,49%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* 8,05%
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa** 150 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije 100 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata) 6.698,29 RSD

* EKS je obračunat na dan 01.01.2021. godine sa dospećem prve rate 01.02.2021. i odnosi se na kredit u iznosu od 2.000.000 rsd na 71 mesec i nominalnu kamatnu stopu od 7,49%

** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za banku. Banka zadržava pravo da proizvod odobri pod drugačijim uslovima u zavisnosti od detaljne procene podnetog zahteva. Obračun je napravljen pod pretpostavkom da rata kredita dospeva za 30 dana od datuma puštanja kredita. Za detaljnije informacije pozovite Addiko Kontakt centar na besplatan broj 0800 303 303.

Akcijska ponuda važi na dan 29.01.2021. za iznose do 1.000.000 rsd. Ponuda važi samo za nove plasmane, bez mogućnosti refinansiranja obaveza iz Addiko banke.