Aktivacija elektronskog i mobilnog bankarstva

Kako biste na što bezbedniji način obavljali svoje poslove sa bankom za vreme vanrednog stanja, omogućili smo vam da bez odlaska u ekspozituru aktivirate digitalne usluge Addiko Ebank i Addiko Mobile.

Vi birate da li svoje poslove želite da obavljate preko računara ili vašeg mobilnog telefona. Usluge m-banking i
e-banking su dostupne u svim paketima tekućih računa osim u Osnovnom računu (ima li smisla ubaciti Osnovni račun?).

Ukoliko vaš paket tekućeg računa sadrži digitalne kanale, neophodno je da u sistemu Banke postoji:
– validan broj vašeg mobilnog telefona
– validna e-mail adresa

Ukoliko ispunjavate uslove, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 0800 303 303, kolege će vas detaljno upoznati sa procesom aktivacije željene usluge. Radno vreme Kontakt centra za vreme vanrednog stanja je radnim danima i subotom od 08-18h, nedeljom 09-14h.

Vaša Addiko Bank

Addiko Bank Srbija