Addiko štednja sa premijom

Štednja sa premijom

 

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata.

Addiko štednja sa premijom

  • Svakog meseca određeni iznos možete prebacivati na svoj štedni račun i tako početi da stvarate vrednu ušteđevinu
  • Možete izdvajati mesečno, minimalno 1.000 RSD ili 10 EUR, a iznos po želji možete povećavati
  • Redovnim mesečnim uplatama, pored kamate, ostvarujete pravo i na atraktivnu premiju, koja se kreće od 10 do 20% na ukupno obračunatu kamatu

Zašto baš Addiko štednja sa premijom?
  • Omogućava vam da uz minimalna mesečna izdvajanja započnete stvaranje ušteđevine
  • Sami određujete iznos mesečne uplate, u skladu sa svojim mogućnostima
  • Sami određujete momenat u toku meseca u kome ćete sredstva uplaćivati
  • Možete štedeti u dinarima na rok od 12 ili 24 meseca
  • Možete štedeti u evrima na rok od 12, 24, 36, 48 i 60 meseci
Kamatne stope
 

EUR

RSD        
Vrsta depozita Oročeni depozit sa redovnim mesečnim uplatama u iznosu za koji se klijent opredeli
Valuta depozita EUR RSD
Inicijalni iznos sredstava (minimalni iznos) 10 evra 1.000 RSD
Iznos minimalnih mesečnih uplata 10 evra 1.000 RSD
Period depozita 12 meseci 24 meseca 36 meseci 48 meseci 60 meseci 12 meseci 24 meseca
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 0,8% 1% 1,30% 1,45% 1,50% 3,25% 3,50%
Premijska stopa 10% 12% 15% 17% 20% 10% 12%

EKS (na godišnjem nivou)

0,75% 0,95% 1,26% 1,42% 1,50% 3,59% 3,88%
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Poreska obaveza - 15,00% Bez dodatnih troškova
Troškovi koji padaju na teret klijenta a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

Reprezentativni primer - EUR
Valuta depozita EUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 50 EUR
Iznos minimalne mesečne uplate 50 EUR
Period na koji banka prima depozit 60 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 1,50%
Premijska stopa 20,00%
EKS (na godišnjem nivou) 1,50%
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu i premiju 3.136,94 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u

obračun efektivne kamatne stope

Poreska obaveza - 15,00%                                         

22,82 EUR

 

EKS obračunat na dan 13.09.2016.
*Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Reprezentativni primer - RSD
Valuta depozita RSD
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 2.000 RSD
Iznos minimalne mesečne uplate 2.000 RSD
Period na koji banka prima depozit 24 meseca
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 3,50 %
Premijska stopa 12,00 %
EKS (na godišnjem nivou) 3,88 %
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu i premiju 49.957,95 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u

obračun efektivne kamatne stope

Poreska obaveza: 0%

Na oročene dinarske depozite ne plaća se porez

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Da li su vam informacije na stranici korisne?