Addiko dečija štednja

Addiko dečija štednja - devizna neoročena štednja u EUR

Ponuda više nije aktuelna. Pogledajte našu ponudu devizne štednje.

Štednja namenjena deci do 18 godina starosti

  • Addikoland dečija štednja otvara se na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja
  • Obavezan dokument je izvod iz matične knjige rođenih za dete, na čije ime se račun otvara
  • Otvaranje i vođenje računa je bez naknade
  • Sredstva su raspoloživa u svakom trenutku
  • Minimalni ulog je 10EUR, a maksimalni iznos je 20.000EUR
  • Kamatna stopa je fiksna (u % na godišnjem nivou)
  • Nominalna kamatna stopa: 1,00%
  • Efektivna kamatna stopa: 0,85%
  • Obračun i pripis kamate vrši se na kraju godine
  • Kamatne stope iskazane su u bruto iznosu i uključuju porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 1,00%
EKS 0,85%
Ukupan iznos kamate (bruto) 99,55 EUR
Porez na kamatni prihod (15%) 14,93 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.084,62 EUR

EKS je obračunat na dan 13.05.2016.

Addiko Bank učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?